Wizerunki i rzeźby umieszczone na tablicy napisowej.